HASPO SYSTEM s.r.o. je společnost s dvacetiletou zkuššeností vybavení interiérů, výroby, dodávek a montើí nábytku a dále s doplňkovým prodejem materiálů pro truhláře.

Počátky společnosti HASPO SYSTEM s.r.o. sahají do začátku 90. let, kdy se pod jinými obchodními názvy začala uplatňovat na tuzemském trhu se sektorovým nábytkem nejrůznějššího provedení a užžití. V dneššní podobě a zaměření působí od roku 1994. Dlouhodobý růst objemu produkce si v roce 2001 vyžžádal zvýššení kapacity výroby, výstavbu nové provozovny nedaleko Plzně a zavedení dvousměnného provozu.

Hlavním výrobním programem je kancelářský nábytek, který dodáváme na tuzemské i zahraniční trhy. Dalššími aktivitami jsou dodávky vybavení interiérů veřejných budov, prodejen pekařských a lahůdkářských výrobků, administrativních prostor, lékáren, lékařských zařízení, domovů pro seniory. Společnost má dlouhodobou zkuššenost s výrobou dětského a šškolního nábytku.

Koncem roku 2004 byl zaveden systém managementu kvality ISO 9001, který trvale udržžuje a zlepššuje jakost výrobků a služžeb. Z hlediska environmentálních vlivů probíhá pravidelná analýza rizik a práce na jejich omezení formou prevence.

S ohledem na změny potřeb zákazníkù a konkurenceschopnost v měnícím se prostředí, je prováděna obnova výrobních zařízení a úprava technologických procesů. Dlouhodobě jsou využžívány výhody CNC technologií, při obrábění materiálů do konečného produktu.

Pro výrobky jsou použžívány kvalitní, cenově dostupné materiály, které splňují legislativní a bezpečnostní předpisy. Na přání zákazníka jsou vyhledávány vhodné materiály pro dané účely a zvoleny optimální technologie, za účelem dosažžení požžadovaného výsledku.

Výrobky jsou expedovány v zákazníkem požžadovaném stupni dokončení a balení. Objemné výrobky jsou rozděleny na snadno manipulovatelné části nebo v dílcích. Firma rovn쾞 nabízí finální montᾞ výrobků a interiérů.

Portfolio zákazníkù je neustále rozššiřováno s důrazem na solidní jednání. Dokladem stability společnosti je překonání kritických výkyvů na trhu a rozššiřování nabízených produktù.

Heslem společnosti je spokojený a informovaný zákazník.

S pozdravem společnost HASPO SYSTEM s.r.o.