O nás

HASPO SYSTEM s.r.o. je společnost s dvacetiletou zkušeností  s vybavením interiérů, výrobou , dodávkou, montáží nábytku a doplňkovým prodejem materiálů pro truhláře.

Počátky společnosti HASPO SYSTEM s.r.o. sahají do začátku 90. let, kdy se pod jinými obchodními názvy začala uplatňovat na tuzemském trhu se sektorovým nábytkem nejrůznějšího provedení a užití. V dnešní podobě působí firma od roku 1994. Dlouhodobý růst objemu produkce si v roce 2001 vyžádal zvýšení kapacity výroby, výstavbu nové provozovny nedaleko Plzně a zavedení dvousměnného provozu.

Hlavním výrobním programem je kancelářský nábytek, který dodáváme na tuzemské i zahraniční trhy. Dalšími aktivitami je vybavení interiérů veřejných budov, prodejen, administrativních prostor, lékáren, lékařských zařízení. Společnost má také dlouhodobou zkušenost s výrobou dětského a školního nábytku.

Koncem roku 2004 byl zaveden systém managementu kvality ISO 9001, který trvale udržuje a zlepšuje jakost výrobků a služeb. Z hlediska environmentálních vlivů probíhá pravidelná analýza rizik a práce na jejich omezení formou prevence.

S ohledem na změny potřeb zákazníků a konkurenceschopnost v měnícím se prostředí, je prováděna obnova výrobních zařízení a úprava technologických procesů. Dlouhodobě jsou využívány výhody CNC technologií, při obrábění materiálů do konečného produktu.

Pro výrobu  jsou používány kvalitní, cenově dostupné materiály, které splňují legislativní a bezpečnostní předpisy. Na přání zákazníka jsou vyhledávány vhodné materiály pro dané účely a zvoleny optimální technologie, pro dosažení požadovaného výsledku.

Výrobky jsou expedovány v zákazníkem v požadovaném stupni dokončení a balení. Objemné výrobky jsou rozděleny na snadno manipulovatelné části nebo dílce. Firma rovněž nabízí finální montáž výrobků a interiérů.

Portfolio zákazníků je neustále rozšiřováno s důrazem na solidní jednání. Dokladem stability společnosti je překonání kritických výkyvů na trhu a rozšiřování nabízených produktů.

Heslem společnosti je spokojený a informovaný zákazník.